Analiza conformitatii rapoartelor de sustenabilitate ale companiilor romanesti privind respectarea cadrului conceptual GRI

Autor:Alexandra-Oana MARINESCU

JEL:M14

DOI:10.20869/AUDITF/2020/158/011

Cuvinte cheie:raportare nefinanciara; companii romanesti; ESG; izomorfism; GRI

Abstract:
Raportarea nefinanciara a devenit o preocupare a managerilor deoarece companiile sunt evaluate atat pe plan financiar, cat si pe plan social. Obiectivul acestei lucrari este de a arata gradul de respectare a elementelor din cadrul Global Reporting Initiative (GRI) si de a explica dimensiunile ESG (eng. environmental, social and governance – mediu, social si guvernanta), precum si conformitatea rapoartelor de sustenabilitate ale companiilor romanesti indexate pe site-ul oficial al Global Reporting Initiative (GRI) cu cerintele standardelor G4 GRI Standards. Astfel, pentru atingerea acestui obiectiv, s-au analizat companiile indexate pe site-ul oficial GRI. Metoda de cercetare utilizata este bazata pe acordarea de scoruri pentru nivelul de conformitate a rapoartelor cu o grila de notare elaborata pe baza revizuirii literaturii. Studiul de caz a evidentiat trei tipuri de mecanisme de izomorfism: coercitiv, normativ si mimetic, in vederea elaborarii rapoartelor de sustenabilitate. Studiul demonstreaza tendinta crescatoare a companiilor de a publica rapoarte de sustenabilitate conforme cu cadrul GRI Standards, in fiecare an.

Abstract(167KB)
Articol(403KB)