Analiza riscurilor in auditul financiar prin utilizarea metodei functiilor de incredere

Autor:Florentin-Emil TANASA, Florian Marcel NUTA

JEL:M41, M48

DOI:10.20869/AUDITF/2020/159/018

Cuvinte cheie:risc de audit; functii de incredere; misiune de audit; obiective de audit; rationament profesional

Abstract:
In conditiile unei expansiuni accentuate a mediului concurential in aproape toate sectoarele de activitate, resursa cheie pentru a fi competitiv o reprezinta informatia, ce devine o valoare pentru entitatea economica si societate in general atunci cand contribuie in mod pozitiv la atingerea obiectivelor. Articolul are ca obiectiv principal prezentarea unei abordari privind documentarea si evaluarea riscurilor de catre auditorii financiari prin utilizarea metodei functiilor de incredere. In zona auditului financiar, evaluarea si cuantificarea riscurilor constituie temelia pentru planificarea, derularea misiunii, obtinerea probelor de audit si exprimarea opiniei. Pornind de la sinteza literaturii de specialitate, in cadrul cercetarii intreprinse s-a urmarit ca probele de audit sa fie reprezentate ca o retea de variabile interconectate, afirmatii referitoare la documentele de sinteza pentru care echipa misiunii colecteaza dovezi, astfel incat sa determine daca sunt sau nu corect prezentate. Metoda functiilor de incredere acorda un rol important rationamentului profesional in momentul planificarii si pe parcursul derularii misiunii.

Abstract(168KB)
Articol(544KB)