Auditul public extern in statele membre ale Uniunii Europene: intre tipologia standard si diversitate

Autor:Cristina-Petrina TRINCU-DRAGUSIN, Aurelia STEFANESCU

JEL:H83, M42

DOI:10.20869/AUDITF/2020/159/019

Cuvinte cheie:audit public extern; sector public; institutii supreme de audit; state membre; Uniunea Europeana; tipologie

Abstract:
Premisa cercetarii o reprezinta importanta auditului public extern, ca activitate specifica pe care institutiile supreme de audit o realizeaza la nivelul entitatilor din sectorul public in scopul de a oferi partilor interesate asigurari cu privire la managementul resurselor publice ale acestor entitati. Obiectivele cercetarii sunt bidimensionale, iar metodologia de cercetare este de tip calitativ si interpretativ. Prima dimensiune vizeaza identificarea conotatiilor conceptuale ale auditului public extern la nivelul literaturii de specialitate. Cea de a doua dimensiune reprezinta o analiza comparativa multicriteriala a tipologiei auditului public extern efectuat de catre institutiile supreme din statele membre ale Uniunii Europene. Studiul este realizat la nivelul tuturor celor 27 de state membre, fiind prezentate si analizate informatii si cu privire la Regatul Unit, care a parasit recent Uniunea Europeana. Rezultatele cercetarii au evidentiat ca, desi metodele de audit aplicate variaza, au fost identificate elemente convergente, astfel ca tipologia auditului public extern valideaza deviza Uniunii Europene „unitate in diversitate” si la nivelul activitatilor specifice institutiilor supreme de audit din spatiul comunitar. Pe fundalul unui domeniu de importanta indubitabila, dar limitat din punct de vedere al cercetarii, acest demers stiintific reprezinta o provocare majora atat pentru mediul academic, cat si pentru cel socio-economic. Astfel, se vor completa valentele conceptuale ale auditului public extern si se va genera un plus de credibilitate si relevanta in maniera de supraveghere a managementului resurselor financiare publice ale entitatilor din sectorul public la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, in contextul turbulentelor economice si a cererii ascendente de servicii publice manifestate la nivelul european si international.

Abstract(131KB)
Articol(527KB)