Transparenta informationala corporativa pe pietele financiare, in viziune internationala

Autor:Irina Diana IORDACHE

JEL:M41

DOI:10.20869/AUDITF/2020/159/020

Cuvinte cheie:IFRS; US GAAP; contabilitate; transparenta; bursa; indici bursieri

Abstract:
Prin prezentul studiu autoarea analizeaza problematica transparentei informatiilor financiare la nivelul entitatilor listate pe pietele financiare, ca solutie la procesul de optimizare a strategiilor de management in cresterea increderii utilizatorilor informatiilor si atragerea investitorilor. Cercetarea a constat in analiza situatiilor financiare a 120 de companii listate pe 8 piete de capital. In construirea esantionului, s-a pornit de la ipoteza conform careia gradul de transparenta a informatiilor prezentate de catre companii este direct proportional cu ponderea pe care acestea o ocupa in structura indicilor bursieri. In final, au fost analizati 10 indici bursieri. S-a concluzionat ca pentru a raspunde cerintelor de transparenta si de raportare periodica, entitatile listate trebuie sa isi adapteze modul de organizare si comunicare potrivit practicilor bunei guvernante si regulilor de reglementare contabila, astfel incat tot timpul sa fie angajate intr-un dialog deschis cu piata. Nivelul de transparenta vine si din modul cum conducerea fiecarei entitati stie sa se responsabilizeze si sa construiasca acel sistem informational optim, bazat pe raportul cost-beneficiu, prin care sa se asigure ca toti actionarii si investitorii sunt tratati in mod egal.

Abstract(168KB)
Articol(698KB)