Interconditionari ale guvernantei corporative cu performanta financiara

Autor:Tatiana DANESCU, Maria-Alexandra POPA

JEL:G34, M40, M42

DOI:10.20869/AUDITF/2020/159/021

Cuvinte cheie:economii emergente; conformitatea guvernantei corporative; Codul de Guvernanta Corporativa; performanta financiara; Bursa de Valori Bucuresti

Abstract:
Contextul economic actual, dar si cercetari anterioare, reliefeaza importanta guvernantei corporative asupra performantei financiare asteptata de companii. De aceea, studiul privind practicile actuale din domeniul guvernantei corporative, impactul pe care acesta il are asupra rezultatelor companiilor, dar si invers – identificarea daca performanta financiara realizata isi pune amprenta asupra gradului de conformitate cu cerintele stabilite pentru o buna guvernare a companiilor – constituie un demers reprezentativ in deschiderea de noi prioritati pentru interesele companiilor. Acesta constituie obiectivul prezentei cercetari in care, aplicand metode de cercetare cantitative, au fost testate ipoteze care sa demonstreze interconditionarea dintre guvernanta corporativa si performanta financiara a companiilor pe piata de capital din Romania.

Abstract(168KB)
Articol(229KB)