Masurarea nivelului de convergenta intre standardele internationale si standardele americane de audit in cazul estimarilor contabile

Autor:Ioana CIURDAS

JEL:M41, M42, R32, G12

DOI:10.20869/AUDITF/2020/160/028

Cuvinte cheie:audit; estimari contabile; valoare justa; ISA 540; AS 2501

Abstract:
Prin acest studiu autoarea si-a propus sa analizeze evolutia standardelor de audit privind estimarile contabile aplicate la nivel international si in Statele Unite Ale Americii in urma amendamentelor recente initiate de IAASB si PCAOB si sa determine gradul de convergenta dintre acestea. Rezultatele testelor statistice au demonstrat o crestere a nivelului de convergenta dintre cele doua referentiale (ISA 540 si AS 2501) si o ameliorare a noului ISA 540 fata de vechiul standard. Analiza facuta demonstreaza similitudinea dintre abordarile riscurilor specifice estimarilor pentru cele doua referentiale, dar si existenta unor diferente cu privire la valoarea justa si folosirea surselor externe de catre management sau auditor.

Abstract(168KB)
Articol(246KB)