Evolutia si diversificarea incertitudinilor asupra continuitatii activitatii evidentiate in raportul auditorilor

Autor:Camelia-Daniela HATEGAN, Carmen-Mihaela IMBRESCU

JEL:M42, M48, M41

DOI:10.20869/AUDITF/2021/163/016

Cuvinte cheie:audit financiar; raportul auditorului; continuitatea activitatii; incertitudini; situatii financiare;

Abstract:
Continuitatea activitatii unei entitati este un principiu contabil fundamental. Aplicarea in practica a acestui principiu are implicatii contabile, juridice si in auditul situatiilor financiare. Din punct de vedere contabil conducerea entitatilor poarta raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare in concordanta cu acest principiu. Din perspectiva juridica entitatile care urmeaza a intra in lichidare nu mai sunt obligate sa respecte principiul continuitatii. La auditarea situatiilor financiare auditorii au responsabilitatea de a evalua gradul de adecvare al respectarii principiului continuitatii activitatii si de a include in raportul lor referirile care se impun. Obiectivul lucrarii il reprezinta analiza motivelor care au condus la includerea in raportul auditorilor a paragrafului privind incertitudinile asupra continuitatii activitatii, din perspectiva evolutiei in timp, a frecventei si a diversificarii acestora. Esantionul a cuprins 120 de companii listate la bursele europene, incluse in principalii indici bursieri pe perioada 2010-2020. Datele au fost culese din rapoartele publicate de auditori care au fost incluse in baza de date Audit Analytics. Rezultatele obtinute au aratat ca a existat o tendinta medie de 20 de situatii raportate pe an, dar cu o crestere semnificativa in ultimii doi ani analizati datorata in principal situatiilor generate de impactul pandemiei Covid-19. De asemenea, cele mai intalnite motive au fost riscul de lichiditate, datoriile substantiale si refinantarea activitatilor. In ultimii ani a avut loc o diversificare a motivelor, dar cu o frecventa redusa, cum ar fi deficitul de capital de lucru, scaderea capitalului social si concurenta. Raportarea aspectelor ce tin de continuitatea activitatii au o importanta deosebita, astfel ca prin cresterea transparentei privind publicarea acestor informatii se poate contribui la un grad de incredere mai ridicat al investitorilor in situatiile financiare ale entitatilor.

Abstract(170KB)
Articol(331KB)