Audit Financiar Volum: 13, nr. 122/2015

Atentie!
Atunci când doriți să citați un articol din Revista Audit Financiar, la Bibliografia unui articol de-al dumneavoastră, vă rugăm s-o faceți în engleză, nu în română. Ca urmare, mergeți la secțiunea în engleză.
Coperta revista nr.122

ISSN  1844 – 8801

Editura: CAFR

Descarcă întreaga revistă: full text (4147 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 0 - 0
Incursiune în cercetarea de audit şi contabilitate pe orizontul unui deceniu. Analiză intuitivă asupra articolelor publicate în revista „Audit Financiar”
Autor: Conf. univ. dr. Ionela-Corina CHERSAN, prof. univ. dr. Marilena MIRONIUC
DOI:
Pagina 0 - 0
Reflecţii privind măsurarea contabilă: prioritatea bilanţului sau a contului de rezultate?
Autor: Prof. emerit Alain BURLAUD, prof. emerit Claude SIMON
DOI:
Pagina 0 - 0
Managementul rezultatului și calitatea raportării financiare: O analiză comparativă pre-post aplicare IFRS pentru societățile cotate la Bursa de Valori București
Autor: Drd. Elena NECHITA
DOI:
Pagina 0 - 0
Informaţiile financiare şi non-financiare între raportare sustenabilă şi raportare integrată
Autor: Dr. Ştefana Maria DIMA, conferenţiar dr. Adina Simona POPA, profesor dr. Nicoleta FARCANE
DOI:
Pagina 0 - 0
Studiu privind prezenţa femeilor în componenţa consiliilor de administraţie şi a comitetelor de audit la nivelul sistemului bancar din România
Autor: Prof. univ. dr. Eugeniu ŢURLEA, Cadru didactic asociat, drd. Mariana NEDELCU (BUNEA)
DOI:
Pagina 0 - 0
Situaţii financiare consolidate: excurs în literatura de specialitate a ultimilor doisprezece ani
Autor: Drd. Carmen-Alexandra BALTARIU
DOI: