Audit Financiar Volum: 8, nr. 63/2010

Atentie!
Atunci când doriți să citați un articol din Revista Audit Financiar, la Bibliografia unui articol de-al dumneavoastră, vă rugăm s-o faceți în engleză, nu în română. Ca urmare, mergeți la secțiunea în engleză.
Coperta revista nr.63

ISSN  1844 – 8801

Editura: CAFR

Descarcă întreaga revistă: full text (6971 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 0 - 0
Evaluarea riscurilor în faţa provocărilor crizei financiare globale
Autor: Drd. Irinel ION
DOI:
Pagina 0 - 0
Independenţa auditorilor în contextul guvernanţei corporative
Autor: Conf. univ. dr. Camelia Liliana DOBROŢEANU, Prof. univ. dr. Laurenţiu DOBROŢEANU, Asist. univ. dr. Adriana Sofia RĂILEANU
DOI:
Pagina 0 - 0
Evaluarea performanţelor din administrarea portofoliilor la societăţile de investiţii financiare – proceduri analitice
Autor: Prof. univ. dr. Tatiana DĂNESCU, Lector univ. drd. Ovidiu SPĂTĂCEAN
DOI:
Pagina 0 - 0
Politici şi tehnici contabile privind prezentarea riscurilor şi incertitudinilor în rapoartele anuale
Autor: Conf. univ. dr. Camelia Iuliana LUNGU, Prof. univ. dr. Chiraţa CARAIANI, Prof. univ. dr. Cornelia DASCĂLU, Lect. univ. dr. Gina Raluca GUŞE
DOI:
Pagina 0 - 0
Strategia şi planificarea unui audit financiar în lumina standardelor clarificate
Autor: Prof. univ. dr. Ion MIHĂILESCU, Urania MOLDOVANU
DOI:
Pagina 0 - 0
Probleme ale aplicării Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară în Bulgaria
Autor: Prof. conf. Boychinka YONKOVA
DOI:
Pagina 0 - 0
Cuantificarea performanţei auditului intern în cadrul instituţiilor publice
Autor: Drd. ing. Adrian VINTILESCU BELCIUG, Drd. Laura - Cornelia BROJBA, Drd. Carmen GEGEA, Drd. Daniela CREŢU
DOI: