Audit Financiar Volum: 6, nr. 38/2008

Atentie!
Atunci când doriți să citați un articol din Revista Audit Financiar, la Bibliografia unui articol de-al dumneavoastră, vă rugăm s-o faceți în engleză, nu în română. Ca urmare, mergeți la secțiunea în engleză.
Coperta revista nr.38

ISSN  1844 – 8801

Editura: CAFR

Descarcă întreaga revistă: full text (0 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 0 - 0
Seminar profesional la Cluj-Napoca - „Abordări ale auditului financiar în anul 2008“
Autor: Prof. univ. dr. Ion MIHĂILESCU
DOI:
Pagina 0 - 0
Exigenţe privind raportarea financiară
Autor: Prof. univ. dr. Maria MANOLESCU, conf.univ.dr. Aureliana Geta ROMAN
DOI:
Pagina 0 - 0
Unele aspecte privind inchiderea de către operatorii economici a exerciţiului financiar al anului 2007
Autor: Dr. Alexandra LAZĂR
DOI:
Pagina 0 - 0
Consideraţii privind auditul contractelor
Autor: Nadir ALI, PwC
DOI:
Pagina 0 - 0
Documente de lucru ale auditului. Idei practice pentru un serviciu de audit eficace
Autor: Namasiku LIANDU, ACCA
DOI:
Pagina 0 - 0
Auditul, controlul intern şi credibilitatea informaţiei contabile aferentă capitalului social al firmei
Autor: Prof. univ. dr. Constantin STAICU, Prof. univ. dr. Magdalena MIHAI
DOI:
Pagina 0 - 0
Politicile şi opţiunile contabile ale întreprinderii, între imaginea fidelă şi contabilitatea de intenţie
Autor: Lect. univ. drd. Dănuţ CHILAREZ, Asist. univ. drd. Flavia STOIAN
DOI:
Pagina 0 - 0
Elementele sistemului de control intern bancar şi rolul lor în atingerea obiectivelor instituţiilor de credit
Autor: Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ, Lect. univ. dr. Cristina PALFI
DOI:
Pagina 0 - 0
Revista presei străine
Autor: Drd. Monica BIZON
DOI:
Pagina 0 - 0
IFAC – o privire spre viitor
Autor: \N
DOI: